งาน เทศกาลเพลงกลางเมือง Bangkok Music City Festival

งาน เทศกาลเพลงกลางเมือง  Bangkok Music City Festival


งาน เทศกาลเพลงกลางเมือง Bangkok Music City Festival

The Walk Kaset-Nawamin

Friday, 21 April 2017, 19:00


Event Details


งาน เทศกาลเพลงกลางเมือง
Bangkok Music City Festival
21-23 April 2017
@The Walk Night Market
เกษตร-นวมินทร์
17.00-23.00The Walk Kaset-Nawamin

307/5, 10230 Bangkok, Thailand


View on Facebook

View more events at The Walk Kaset-Nawamin

Upcoming Events in Bangkok


Leave a comment