Thông tin Chính phủ

Thông tin Chính phủ


Save to Calendar

Event Details

Thông tin Chính phủ

Thi Tuyển Công chức Nhà Nước

Thursday, 31 December 2020, 00:00


Event Description


Cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới người dânEvent Place


Thi Tuyển Công chức Nhà Nước

Ha noi, Viet Nam, Hanoi, Vietnam  Buy tickets   View on Facebook

View more events at Thi Tuyển Công chức Nhà Nước

Upcoming Events in Hanoi


Leave a comment