Marina Abramović i Den Sorte Diamant

Marina Abramović i Den Sorte Diamant
Event Details

Marina Abramović i Den Sorte Diamant

Den Sorte Diamant - Det Kgl. Bibliotek

Tuesday, 20 June 2017, 16:00


Event Description


Ny udstilling i Den Sorte Diamant med den verdensberømte serbiske performancekunstner Marina Abramović.

Kom til åbningen af udstillingen og hør Marina Abramović fortælle om sit nye værk 'Abramović Method for Treasures' skabt til Det Kgl. Bibliotek.

↓ ENGLISH TEXT BELOW ↓

■ PRAKTISK INFORMATION ■
• Udstillingsåbning med Marina Abramović 20. juni kl. 16.
• Udstillingen er åben for publikum fra 21. juni. Udstillingen kan kun besøges at et lille antal gæster ad gangen, hvorfor der skal bookes tidsspecifik billet.
• Marina Abramović optræder desuden på International Forfatterscene 21. juni kl. 20 med sin selvbiografi 'At gå gennem mure', der udkommer på dansk 1. juni

OBS: Alle arrangementer kræver separat billet. Billetsalg fra primo maj. Følg med her på siden!

■ 'ABRAMOVIĆ METHOD FOR TREASURES' ■
Det Kgl. Bibliotek viser et helt nyt værk af den verdenskendte, serbiske performance-kunstner Marina Abramović. 'Abramović Method for Treasure' er skabt specielt til bibliotekets skatteudstilling i Den Sorte Diamant.

Marina Abramović er kendt som en af tidens største og mest grænseoverskridende performancekunstnere, der i sine værker både inddrager sig selv og publikum i alt fra intense performances til aktioner med fokus på dyb tilstedeværelse.

Omdrejningspunktet for værket på Det Kgl. Bibliotek er mødet mellem publikum og bibliotekets skatte. Igennem mere end 50 år har Abramović arbejdet med sin såkaldte Abramović Method, der via performative greb og ritualer søger at højne deltagernes oplevelse af mentalt og fysisk nærvær og dermed befordre en sanselig, personlig og næsten meditativ delagtighed i kunsten og livet.

Marina Abramović har udviklet en helt ny udgave af Abramović Method. Med afsæt i bl.a. Kierkegaards breve, Saxos Danmarkshistorie og Tycho Brahes observationer har Abramović skabt en totalinstallation, der bl.a. involverer en række ritualer, et audiosystem og specialdesignede menneskehylder.

Ved at invitere udstillingens gæster til at indgå som aktører i den performative totalinstallation skriver 'Abramović Method for Treasure' sig ind Abramovićs række af værker i de seneste år.
Publikum er i stigende grad gjort til performerne, og fokus ligger på oplevelsen og tilstedeværelsen hos den enkelte udstillingsgæst. Abramović sætter med andre ord scenen, men andre selv skal udfylde den ved at indgå i de forskellige ritualer. Med 'Abramović Method for Treasures' i Den Sorte Diamant orkestrerer Abramović et nyt og sanseligt møde med Det Kgl. Biblioteks skatte og den danske kulturarv.

■ OM KUNSTNEREN ■
Abramović er uddannet fra kunstakademiet i Beograd og har siden 1970’erne arbejdet med performance som sin kunstneriske praksis. Abramović kendt for sine risikable og ekstreme værker, der fokuserer på mødet mellem publikum og kunst. På ofte grænseoverskridende vis inddrager hun f.eks. både sin egen krop og sit publikum, som det ses i værkerne Rhythm 10, The Lovers, Balkan Baroque og The Artist Is Present – hvoraf sidstnævnte i 2010 blev set af over 850.000 besøgende på MoMA i New York.

→ ENGLISH:

New exhibition at The Black Diamond featuring the world-famous performance artist Marina Abramović.

Join us for the opening and hear Marina Abramović speak about her new work, 'Abramović Method for Treasures', created especially for the Royal Library.

■ PRACTICAL INFORMATION ■
• Exhibition opening 20 June at 16.00. Marina Abramović vill be present.
• The exhibition will be open to the general public from 21 June. The exhibition can only be experienced by a limited number of visitors at a time, which means that all visitors must book specific time slots when buying their tickets.
• Marina Abramović will also appear at International Forfatterscene on 21 June at 20.00 to present the Danish edition of her autobiography, 'Walking Through Walls', available on 1 June

PLEASE NOTE: Tickets required for all events. Ticket sales begin in early May. Watch this space!

■ 'ABRAMOVIĆ METHOD FOR TREASURES' ■
This summer, the Royal Library will present an all-new work by the world-famous Serbian-born performance artist Marina Abramović. Her new work, Abramović Method for Treasure, was created especially for the exhibition of selected treasures from the library in The Black Diamond.

Marina Abramović is widely acclaimed as one of the greatest and most barrier-breaking performance artists of our age. In her works she directly involves herself and the audience in everything from intense performances to actions that emphasise a deep, profound sense of presence in the here and now.

The pivotal point of the work shown at The Royal Library is the encounter between audiences and the library’s treasures. For more than fifty years now Abramović has worked with her so-called Abramović Method, which uses performative approaches and rituals to heighten the participants’ sense of mental and physical presence in the here and now, thereby supporting a sensuous, personal and almost meditative participation in art and life.

For this event Marina Abramovic has developed an entirely new version of her Abramović Method. Taking her starting point in sources such as the letters of Kierkegaard, Saxo’s chronicles of Danish history, and the observations of Tycho Brahe, Abramović has created an immersive total installation that includes a range of rituals, an audio system and specially designed shelves for people.

By inviting visitors to become actors and participants in the performative installation, Abramović Method for Treasure inscribes itself seamlessly in Abramović’s recent works. The audience increasingly become the performers, and the main emphasis is placed on each visitor’s experience and sense of presence. In other words, Abramović sets the scene, but others must bring it to life by taking part in the various rituals. With Abramović Method for Treasure at The Black Diamond, Abramovic orchestrates a new, sensuous way of engaging with the treasures of the Royal Library and Denmark’s cultural heritage.

■ ABOUT THE ARTIST ■
Abramović studied fine art at the art academy in Beograd and has worked with performance as her artistic practice since the 1970s. Abramović is known for extreme, boundary-breaking works that focus on the encounter between audience and art. Often pushing back personal and public limits, she incorporates her own body and her audience in her art, for example in the works Rhythm 10, The Lovers, Balkan Baroque and The Artist Is Present – in 2010 the latter attracted more than 850,000 visitors to MoMA in New York.Event Place


Den Sorte Diamant - Det Kgl. Bibliotek

Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København København, DenmarkView on Facebook

View more events at Den Sorte Diamant - Det Kgl. Bibliotek

Upcoming Events in København


Leave a comment